petek, 19. marec 2010

Enostavno knjigovodstvo za s.p. v excelu (vzorec knjige prihodkov in odhodkov)

Gradivo vsebuje datoteko z vzorci dokumentov v excelu: knjiga prihodkov in odhodkov (kpo), izkaz poslovnega izida (ipi), bilanca stanja (bs), davčni obračun, Knjiga ostalih terjatev in obveznosti (koto), zaloge, register osnovnih sredstev, izračun amortizacije, stanje osnovnih sredstev, potni nalog, obračun prispevkov za zasebnke, obračun avtorskega honorarja, obračun plače zaposlenega, popisni list terjatev, popisni list gotovine, popisni list dolgoročnih rezervacij, popisni list obveznosti, evidenca prenosa materiala in gotovine.

Gradivo je del paketa Zasebniki, s tem pa tudi Zlatega kompleta

Vstop v gradivo
Naročilo

Oblika gradiva:

Gradivo je excel dokument, ki ga shranite na svoj računalnik in prilagodite svojim potrebam. Gradivo je dostopno na spletni strani uporabnikom, ki pridobijo geslo za dostop. Z nakupom gesla lahko do gradiva dostopate 12 mesecev.

Več ...