četrtek, 14. oktober 2010

Prenovljeno gradivo Enostavno knjigovodstvo za s.p. v excelu (vzorec knjige prihodkov in odhodkov)

Gradivo Enostavno knjigovodstvo za s.p. v excelu je prenovljeno. Pripravili smo dva ločena vzorca - eden je namenjen zavezancem za DDV, drugi nezavezancem za DDV, dodali pa smo tudi opise poslovnih dogodkov.

V gradivu boste našli vzorce dokumentov v excelu: knjiga prihodkov in odhodkov (kpo), izkaz poslovnega izida (ipi), bilanca stanja (bs), davčni obračun, Knjiga ostalih terjatev in obveznosti (koto), zaloge, register osnovnih sredstev, izračun amortizacije, stanje osnovnih sredstev, potni nalog, obračun prispevkov za zasebnke, obračun avtorskega honorarja, obračun plače zaposlenega, popisni list terjatev, popisni list gotovine, popisni list dolgoročnih rezervacij, popisni list obveznosti, evidenca prenosa materiala in gotovine.

Več o gradivu Enostavno knjigovodstvo za s.p. v excelu (vzorec knjige prihodkov in odhodkov)