ponedeljek, 18. oktober 2010

Vodenje pretokov in odtokov

Imam s.p., poslovne knjige vodim ročno. Zanima me, kako mora izgledati evidenca prenosov gotovine med s.p. in gospodinjstvom? Ali je potrebno v evidenco pretoka med sp in gospodinjstvom (enostavno knjigovodstvo) vnesti tudi znesek za prehrano in prevoz zasebnika, če ta denar ni bil izplačan iz TRR?

Odgovor najdete v Bazi znanja na portalu Računovodja.com - Enostavno knjigovodstvo